- حجاب اصل صریح قران است. 

- رعایت حجاب اسلامی وصیت همه شهیدان است.

- چادر بهترین نوع حجاب ونشانه ملی ماست.

- بی حجابی وسگ بازی واعتیاد محصول حرامخواری است.

- حیوانات بی حجابندوبی حجابها حیوان.

- هر انسانی از بی عفتی ناموسش متنفر است.

- بی حجابی زن از بی غیرتی مرد اوست.

- در کتاب معراج السعاده روایتی از معصوم (ع)نقل شده که در این روایت کلمه دیوث اینچنین معنی شده است:

 اگر مردی ناموس خودرا بدون پوشش مناسب در منظر دید نامحرمان بیاورد خداوند فرشته ای را  در قالب یک پرنده بر روی سر او می گمارد که اوای او دائما این کلمه است دیوث دیوث دیوث دیوث .....


 

نوشته شده توسط شاهد ، صیاد و مرصاد در چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۹ ساعت موضوع | لینک ثابت